Vergoedingen

Zorgverzekeringen
Praktijk oefentherapie Cesar “Hoeksewaard” heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Vergoedingen
Alle zorgverzekeraars hebben oefentherapie Cesar opgenomen in de aanvullende pakketten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt vanuit deze aanvullende verzekeringen is per verzekering verschillend. We adviseren u daarom om goed bij uw verzekering na te gaan op hoeveel behandelingen u recht heeft per jaar. Via onderstaande button kunt u de vergoeding van uw verzekering controleren.
AADPLEEG VERGOEDINGEN


N.B. De meeste zorgverzekeringen vergoeden behandelingen oefentherapie en fysiotherapie uit hetzelfde jaarbudget. Indien u verwezen wordt met een diagnose uit de “Chronische lijst van Borst”, dan worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit uw Aanvullende verzekering (of door uzelf –deels- betaald indien uw aanvullende verzekering minder dan 20 behandelingen per jaar vergoedt), daarna worden de behandelingen vergoed vanuit de Basisverzekering. Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig.

Kosten/tarieven
Een individuele behandeling, welke in de praktijk wordt gegeven, kost tussen de €37,- en €40,-. Indien noodzakelijk kan een behandeling ook plaatsvinden bij u thuis, de kosten hiervoor bedragen tussen de €45,- en €50,- per behandeling.

Voor de begeleiding van “Houding & zit te paard” gelden uurtarieven. De hoogte ervan hangt af van de locatie: bij oefentherapeut Barbara van den Broek of op uw adres.

Voor de begeleiding op de werkplek gelden uurtarieven en reiskosten, afhankelijk van de locatie. Er kan eventueel een afspraak worden gemaakt met uw werkgever voor het accepteren van deze nota.