Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie?

  • Heeft uw kind een onhandige motoriek?
  • Valt uw kind vaak?
  • Komt uw kind niet mee bij de gymlessen?
  • Heeft uw kind schrijfproblemen

… Dan is kinderoefentherapie mogelijk iets voor uw kind.

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar. De kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, klimmen, voetballen en fietsen.
Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. (Dit kan zonder duidelijke reden zijn of door een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij ADHD, DCD, NLD of dyslexie.)
Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft, tijdelijk, extra oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval?

Wat doet een kinderoefentherapeut?
Wanneer er een vermoeden bestaat dat er een motorisch probleem is, wordt er allereerst een sensomotorisch onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch functioneren van het kind. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende onderdelen: motorische ontwikkelingsfase, evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, oog-handcoördinatie, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding en beweging.  Tijdens het onderzoek wordt ook het gedrag van het kind geobserveerd. Hierbij kunnen factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst naar voren komen. De resultaten van het onderzoek worden besproken.

Behandeling kinderoefentherapie
Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen voor thuis.  Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd.

Plezier in bewegen staat voorop!