Netwerk chronische pijn

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden.

Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over.

Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk is om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Gevolgen Chronische pijn beïnvloedt – nast het lichamelijke aspect- ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby’s en hoe u de kwaliteit van leven ervaart.

Behandeling De pijn gaat als het ware een eigen leven leidenmet gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewgingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat dee als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan door anders met de pijn om te gaan, pijn vermindering bereikt worden. Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Ook de behandelduur wisselt per persoon. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u – en niet uw pijn – uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

De behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan:
1. Leren omgaan met de pijn
2. Evenwicht belasting-belastbaarheid
3. Lichaamsbewustwording/ontspanning
Met al deze handvatten leert u gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden, vertrouwen in uw eigen lichaam te krijgen en rekening te houden met eventuele beperkingen. Met als resultaat dat u weer grip op uw eigen leven heeft en de activiteiten kunt doen die u belangrijk vindt.

Alle Oefentherapeuten, binnen dit netwerk zijn gespecialiseerd en werken volgens volgens een behandelwijze, die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiëntgestuurde zorg.

Het NCP werkt samen met verwijzers als revalidatie-artsen, reumatologen, revalidatie-centra en pijnpoli’s.

Bekijk hier de Pijnfilm van dr. Loes Swaan