Artrose netwerk

Waarom een artrose netwerk?

De inzichten over behandelingen van aandoeningen worden telkens verbeterd en de oprichters van het artrose netwerk hebben twee jaar lang de meest recente best practice methodes naast elkaar gelegd om te bekijken wat de beste aanpak is van artroseklachten.

Een geschikte aanpak.

Uit dit onderzoek kwamen een aantal zaken naar voren, die zijn meegenomen in de opzet van dit behandelprotocol.

⦁ Mensen met artrose zijn het meest gebaat bij een behandeling, waarbij het dagelijks functioneren en de dagelijkse bewegingen centraal staan.
⦁ Het opvoeren van het niveau van oefeningen van licht naar zwaar onder deskundige begeleiding verbetert de mogelijkheden van de artrosepatiënt.
⦁ Artrosepatiënten laten zich soms teveel leiden door pijn. Zij gaan dan minder bewegen waardoor de verschijnselen van artrose juist kunnen verergeren.
⦁ Artrosepatiënten hebben baat bij extra begeleiding aangezien de behandeling op een gegeven moment stopt, maar de aandoening artrose chronisch is. Een persoonlijk oefenschrift of inlogpagina op de website kan de patiënt hierbij behulpzaam zijn.

Met al deze gegevens is, op basis van de reeds bestaande richtlijn artrose van de oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, een vorm van behandeling opgezet, die voldoet aan de laatste eisen.

Neem contact met ons op via tel. 0186-620204

het contactformulier

volg ons op facebook of mail: praktijk@cesarhoeksewaard.nl

Copyright 2022: Serve2U