Kwaliteit

We streven naar ‘positieve gezondheid’ …

Met nadruk op bewustwording, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Positieve gezondheid zit al 100 jaar in het DNA van de oefentherapeuten.

Kwaliteitsverbetering via patiënten-tevredenheids-enquêtes
Sinds 2010 gebruikt de praktijk, via een patiënten-ervaringsonderzoek (KEO), een manier voor kwaliteitsverbetering van oefentherapeut en praktijk. Deze methode is ontstaan op initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en voldoet aan de criteria die steeds meer ziektekostenverzekeraars tegenwoordig eisen. 

De uitvoering wordt gedaan door een externe organisatie, sinds 2016 wordt dit onderzoek uitgevoerd door ‘Qualizorg’. Steekproefsgewijs worden verzekerden uitgenodigd –aan het eind van hun behandelingserie- om hun ervaringen over ons, als zorgaanbieders, kenbaar te maken.

Kwaliteitsregister voor Paramedici
De oefentherapeuten voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie: vanaf 2000 heeft een ieder zich elke 5 jaar weer kunnen herregistreren.

Intercollegiale overleggroepen van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck
Alle oefentherapeuten nemen actief deel aan de collegiale overleggroepen in de regio Zuid-Holland-Zuid. Daarnaast wordt er deel genomen aan de Collegiale Kinderoverleggroep (KOT),het Artrose Netwerk, het Netwerk Chronische Pijn voor Oefentherapeuten en Slaapoefentherapie

Multidisciplinaire samenwerking
Actieve deelname in het project “Samen Bewegen” en de zorgkaart eerstelijns CVA/NHA (via steunpunt Koel). De praktijk heeft deelgenomen aan de pilot “Beweegkuur voor diabetes”, een multidisciplinaire aanpak met huisartsen, praktijkonder-steuners, diëtisten, oefentherapeuten en fysiotherapeuten. Een vervolg was er, vanaf 2012, niet meer, daar de vergoeding hiervoor niet meegenomen werd in het verzekerings-pakket van   de zorgverzekeraars. Leefstijlcoaching was een belangrijk onderdeel in dit programma.

Richtlijnen
In onze praktijk wordt gewerkt volgens de richtlijnen die door de beroepsvereniging zijn ontwikkeld en goedgekeurd: Arthrose, Osteoporose, Bechterew, Idiopatische scoliose, Urine-incontinentie, COPD, Parkinson, Aspecifieke nek-/schouderklachten, KANS-klachten, Lage rugklachten, Peripartum bekkenklachten en Whiplash. Daarnaast zijn er ook steeds meer multidisciplaire richtlijnen en protocollen ontwikkeld

Lidmaatschap VvOCM
De oefentherapeuten van onze praktijk zijn allen lid van onze Beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.