Bedrijfsoefentherapie

Hoe zit u nu achter de computer? Benen naast elkaar, met rechte rug tegen de rugleuning met schouders laag en toetsenbord en muis dichtbij? Of hangt u onderuitgezakt in de stoel, met een elleboog op tafel en het hoofd ondersteunend, waarbij de andere hand moet reiken om de muis te bedienen?

Behoort u tot de eerste groep, dan doet u het goed. Zit u zoals in het tweede voorbeeld, dan doet u het fout. Hoe u op een goede manier kunt zitten, maar vooral bewegen, leert u van de (bedrijfs)oefentherapeut Cesar.

Het is alom bekend dat er jaarlijks veel arbeidskrachten kort of langdurig uitvallen wegens arbeidsrelevante klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Bedrijfsoefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode die gericht is op de relatie tussen werkhouding, fysieke belasting en arbeidsongeschiktheid. Een bedrijfsoefentherapeut helpt met een op de werkzaamheden gerichte training en begeleiding.

Werknemers worden bewust gemaakt van hun bewegingsgewoonten en van de relatie tussen een bewegingspatroon, (te) hoge werkdruk en het ontstaan van lichamelijke klachten. Dit leidt tot een structurele oplossing voor uw arbeidsrelevante klachten. Een goede werkhouding kan klachten voorkomen en bestaande klachten verminderen of zelfs geheel doen verdwijnen. U wordt zich bewust van negatieve (werk-)gewoontes en leert deze te doorbreken. Ook krijgt u voorlichting en advies over inrichting of aanpassing van uw werkplek en indien nodig over het gebruik van hulpmiddelen.

De bedrijfsoefentherapeut kan u, na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, ook begeleiden bij de terugkeer naar uw werkplek. Begeleiding kan plaatsvinden in de praktijk van de behandelend oefentherapeut, maar ook in de werkomgeving. Begeleiding op de werkplek kan plaatsvinden op initiatief van de cliënt, de bedrijfsarts of de werkgever. Hiervoor geldt eventueel een uurtarief.