Indicaties

 Oefentherapie Cesar kan toegepast worden bij vele verschillende indicaties.

 1. Behandeling van klachten die veroorzaakt worden door houdings- of bewegingsafwijkingen:
  • Hoofdpijn- en spanningsklachten
  • Nek- en schouderklachten
  • Rug- en bekkenklachten
  • Heup-/knie- en voetklachten
 2. Voorkomen/bestrijden van beroepsgerelateerde klachten, zoals:
  • RSI-/KANS-klachten
  • Nek-/schouderklachten bij beeldschermwerkers
  • Rugklachten bij (zwaar) tillende of zittende beroepen
 3. Verbeteren van de ademtechniek, bijvoorbeeld bij:
  • Hyperventilatie
  • COPD
 4. Behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen, zoals:
  • Hernia, pre-/postoperatief
  • (Pseudo)radiculair syndroom/Ischias
  • Compressiesyndromen
  • CVA
  • Ziekte van Parkinson
  • MS
 5. Behandeling van orthopedische aandoeningen, zoals:
  • Arthrose
  • Osteoporose
  • Ziekte van Scheuermann
  • Scoliose
  • Spondylose/spondylolisthesis
  • Revalidatie na total knee of total hip
 6. Behandeling van reumatische aandoeningen, zoals:
  • Reumatoïde arthritis
  • Ziekte van Bechterew
  • Fibromyalgie
 7. Behandeling van gynaecologische aandoeningen, zoals:
  • Bekkeninstabiliteit
  • Incontinentie
  • Functiebeperking bij zwangerschap
 8. Behandeling van klachten t.g.v. trauma, zoals:
  • Whiplash
  • Revalidatie na fractuur
  • Behandeling van spanningsgerelateerde klachten
  • Begeleiden van diabetespatiënten
  • Behandeling van kinderen met motorische achterstand/sensomotoriektraining
 9.  Kwetsbare ouderen
  • valpreventie 
  • project "Samen Bewegen" i.s.m. GGD, wijkverpleging, POH
  • balans-/looptraining
  • zelfredzaamheid ADL

     10. Chronische pijnpatiënten via speciaal protocol