Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie?

Heeft uw kind een onhandige motoriek? Valt uw kind vaak? Komt uw kind niet mee bij de gymlessen? Heeft uw kind schrijfproblemen?

Dan is kinderoefentherapie mogelijk wat voor uw kind.

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar. De kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, klimmen, voetballen en fietsen.
Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Dit kan zonder duidelijke reden zijn of door een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij ADHD, DCD, NLD of dyslexie.
Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut. 

Wat doet een kinderoefentherapeut?

Wanneer er een vermoeden bestaat dat er een motorisch probleem is, wordt er allereerst een sensomotorisch onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch functioneren van het kind. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende onderdelen: motorische ontwikkelingsfase, evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, oog-handcoördinatie, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding en beweging.  Tijdens het onderzoek wordt ook het gedrag van het kind geobserveerd. Hierbij kunnen factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst naar voren komen. De resultaten van het onderzoek komen in een verslag, waarna advies wordt uitgebracht.

Wanneer kinderoefentherapie Cesar wordt geadviseerd, stelt de therapeut een behandelplan op waarbij wordt uitgegaan van de individuele situatie en de mogelijkheden van het kind. Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving.

Binnen de therapie wordt het bewegen vanaf de basis opgebouwd om een kwalitatief goed bewegingspatroon te bereiken. De oefenstof wordt op een zodanige manier aangeboden, dat het kind plezier beleeft aan het bewegen en zich motorische vaardigheden spelenderwijs eigen maakt.